Leon Jezierski

Imię i nazwisko: Leon Jezierski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Okreg wyborczy: 30 Kielce

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 30 Kielce (Okreg wyborczy)