Leon Lendzion

Imię i nazwisko: Leon Lendzion
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Leon Lendzion - IV kadencja 1965 - 1969
- Leon Lendzion - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 17 Gdansk

Tytul/stopien naukowy: inz.

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 17 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. (Tytul/stopien naukowy)