Leonard Hohensee

Imię i nazwisko: Leonard Hohensee
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 23 Czestochowa

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 23 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)