Ludwik Karolczak

Imię i nazwisko: Ludwik Karolczak
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Ludwik Karolczak - II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 76 Walbrzych

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 76 Walbrzych (Okreg wyborczy)