Ludwika Jakubowska

Imię i nazwisko: Ludwika Jakubowska
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego

Okreg wyborczy: 11 Lomza

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Handlu Wewnetrznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 11 Lomza (Okreg wyborczy)