Maria Hulajew

Imię i nazwisko: Maria Hulajew
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 75 Legnica

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 75 Legnica (Okreg wyborczy)