Maria Piechotka

Imię i nazwisko: Maria Piechotka
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Okreg wyborczy: 2 Warszawa-Wola

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. architekt

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 2 Warszawa-Wola (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. architekt (Tytul/stopien naukowy)