Marian Dudek

Imię i nazwisko: Marian Dudek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 77 Wroclaw

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 77 Wroclaw (Okreg wyborczy)