Marian Rybicki

Imię i nazwisko: Marian Rybicki
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Marian Rybicki - I kadencja 1952 - 1956
- Marian Rybicki - II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 12 Bydgoszcz

Tytul/stopien naukowy: mgr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 12 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw (Tytul/stopien naukowy)