Mieczyslaw Grad

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Grad
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Grad - IV kadencja 1965 - 1969
- Mieczyslaw Grad - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Okreg wyborczy: 62 Jaroslaw

Tytul/stopien naukowy: mgr fil.

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 62 Jaroslaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr fil. (Tytul/stopien naukowy)