Mieczyslaw Trzesniak

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Trzesniak
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Trzesniak - IV kadencja 1965 - 1969
- Mieczyslaw Trzesniak - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych

Okreg wyborczy: 63 Krosno

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 63 Krosno (Okreg wyborczy)