Stanislaw Prufer

Imię i nazwisko: Stanislaw Prufer
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Stanislaw Prufer - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 52 Ilawa

Tytul/stopien naukowy: inz. mechanik

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 52 Ilawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. mechanik (Tytul/stopien naukowy)