Stefan Ignar

Imię i nazwisko: Stefan Ignar
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Stefan Ignar - I kadencja 1952 - 1956
- Stefan Ignar - II kadencja 1957 - 1961
- Stefan Ignar - IV kadencja 1965 - 1969
- Stefan Ignar - V kadencja 1969 - 1972
- Stefan Ignar - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Okreg wyborczy: 71 Plock

Tytul/stopien naukowy: dr nauk ekonomicznych

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 71 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr nauk ekonomicznych (Tytul/stopien naukowy)