Tadeusz Nocun

Imię i nazwisko: Tadeusz Nocun
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 58 Kalisz

Tytul/stopien naukowy: inz. elektryk

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 58 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. elektryk (Tytul/stopien naukowy)