Tadeusz Toczek

Imię i nazwisko: Tadeusz Toczek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Tadeusz Toczek - I kadencja 1952 - 1956
- Tadeusz Toczek - II kadencja 1957 - 1961
- Tadeusz Toczek - IV kadencja 1965 - 1969
- Tadeusz Toczek - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 77 Wroclaw

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 77 Wroclaw (Okreg wyborczy)