Teresa Gasiorkiewicz

Imię i nazwisko: Teresa Gasiorkiewicz
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Teresa Gasiorkiewicz - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 30 Kielce

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 30 Kielce (Okreg wyborczy)