Zdzislaw Kaczmarczyk

Imię i nazwisko: Zdzislaw Kaczmarczyk
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 7 Poznan

Tytul/stopien naukowy: dr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 7 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr praw (Tytul/stopien naukowy)