Zdzislaw Studzinski

Imię i nazwisko: Zdzislaw Studzinski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Zdzislaw Studzinski - I kadencja 1952 - 1956
- Zdzislaw Studzinski - IV kadencja 1965 - 1969
- Zdzislaw Studzinski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Okreg wyborczy: 18 Gdynia

Tytul/stopien naukowy: wiceadmiral

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 18 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z wiceadmiral (Tytul/stopien naukowy)