Zofia Zakrzewska

Imię i nazwisko: Zofia Zakrzewska
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 24 Dabrowa Gornicza

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 24 Dabrowa Gornicza (Okreg wyborczy)