Zygmunt Zaleski

Imię i nazwisko: Zygmunt Zaleski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Zygmunt Zaleski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Zygmunt Zaleski - II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 68 Ciechanow

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 68 Ciechanow (Okreg wyborczy)