Adam Biela

Imię i nazwisko: Adam Biela
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1947-05-09

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Syrynia

Okreg wyborczy: 51 Zamosc

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: profesor zwyczajny/doktor habilitowany

Ukonczona szkola: Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Filozofii Chrzescijanskiej,1970

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: slowacki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-05-09 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Syrynia (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 51 Zamosc (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z profesor zwyczajny/doktor habilitowany (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Filozofii Chrzescijanskiej,1970 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z slowacki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w maju
- w 09 dniu miesiąca