Adam Slomka

Imię i nazwisko: Adam Slomka
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Adam Slomka - I kadencja 1991 - 1993
- Adam Slomka - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1964-11-23

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Cieszyn

Okreg wyborczy: 16 Katowice

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej Oboz Patriotyczny

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Pedagogika pracy,2000

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Znajomosc jezykow: czeski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1964-11-23 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Cieszyn (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 16 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej Oboz Patriotyczny (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Pedagogika pracy,2000 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z czeski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1964 roku
- w listopadzie
- w 23 dniu miesiąca