Adam Stanislaw Szejnfeld

Imię i nazwisko: Adam Stanislaw Szejnfeld
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Adam Stanislaw Szejnfeld - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1958-11-13

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Kalisz

Okreg wyborczy: 32 Pila

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu,Wydzial Prawa,1997

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: przedsiebiorca prywatny

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-11-13 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Kalisz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 32 Pila (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu,Wydzial Prawa,1997 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z przedsiebiorca prywatny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w listopadzie
- w 13 dniu miesiąca