Adam Wedrychowicz

Imię i nazwisko: Adam Wedrychowicz
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1937-07-30

Lista: Ruch Odbudowy Polski

Miejsce urodzenia: Wzdow

Okreg wyborczy: 17 Gliwice

Partia (wybory): Ruch Odbudowy Polski

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Akademia Medyczna,Wydzial Lekarski,1962

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1937-07-30 (Data urodzenia)
- posłowie z Ruch Odbudowy Polski (Lista)
- posłowie z Wzdow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 17 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Ruch Odbudowy Polski (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akademia Medyczna,Wydzial Lekarski,1962 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1937 roku
- w lipcu
- w 30 dniu miesiąca