Agnieszka Pasternak

Imię i nazwisko: Agnieszka Pasternak
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Agnieszka Pasternak - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1972-01-26

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Dabrowa Gornicza

Okreg wyborczy: 15 Sosnowiec

Stan cywilny: panna

Ukonczona szkola: Uniwersytet Slaski,Wydzial Pedagogiki i Psychologii,1996

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1972-01-26 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Dabrowa Gornicza (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 15 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z panna (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Slaski,Wydzial Pedagogiki i Psychologii,1996 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1972 roku
- w styczniu
- w 26 dniu miesiąca