Aleksander Bentkowski

Imię i nazwisko: Aleksander Bentkowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Aleksander Bentkowski - X kadencja 1989 - 1991
- Aleksander Bentkowski - I kadencja 1991 - 1993
- Aleksander Bentkowski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1941-02-14

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Stanislawow

Okreg wyborczy: 38 Rzeszow

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Prawa,1965

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1941-02-14 (Data urodzenia)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Stanislawow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 38 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Prawa,1965 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1941 roku
- w lutym
- w 14 dniu miesiąca