Aleksander Hall

Imię i nazwisko: Aleksander Hall
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Aleksander Hall - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1953-05-20

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Gdansk

Okreg wyborczy: 11 Gdansk

Partia (wybory): Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski,Wydzial Humanistyczny,1977

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-05-20 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Gdansk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski,Wydzial Humanistyczny,1977 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w maju
- w 20 dniu miesiąca