Andrzej Gargas

Imię i nazwisko: Andrzej Gargas
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1957-10-06

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Rzeszow

Okreg wyborczy: 45 Tarnobrzeg

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Marii Sklodowskiej-Curie, filia w Rzeszowie,Wydzial Prawa i Administracji,1981

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: zaopatrzeniowiec

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-10-06 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Rzeszow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 45 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet im. Marii Sklodowskiej-Curie, filia w Rzeszowie,Wydzial Prawa i Administracji,1981 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z zaopatrzeniowiec (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w październiku
- w 06 dniu miesiąca