Andrzej Osnowski

Imię i nazwisko: Andrzej Osnowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1948-11-27

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Rzemien

Okreg wyborczy: 38 Rzeszow

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej,Wydzial Humanistyczny,1972

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Znajomosc jezykow: lacina

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-11-27 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Rzemien (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 38 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej,Wydzial Humanistyczny,1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z lacina (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w listopadzie
- w 27 dniu miesiąca