Andrzej Peczak

Imię i nazwisko: Andrzej Peczak
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Andrzej Peczak - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1951-10-03

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Lodz

Okreg wyborczy: 27 Lodz

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: wdowiec

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: - Akademia Nauk Spolecznych,Organizacja i Zarzadzanie,1986

Ukonczona szkola: - Politechnika Lodzka,Wydzial Inzynierii Chemicznej

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-10-03 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Lodz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 27 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z wdowiec (Stan cywilny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Akademia Nauk Spolecznych,Organizacja i Zarzadzanie,1986 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Politechnika Lodzka,Wydzial Inzynierii Chemicznej (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w październiku
- w 03 dniu miesiąca