Andrzej Pilat

Imię i nazwisko: Andrzej Pilat
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Andrzej Pilat - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1945-10-28

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Sadlowo woj. Ciechanow

Okreg wyborczy: 34 Plock

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Nauk Ekonomicznych,Wydzial Ekonomiczny,1978

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik administracji panstwowej

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1945-10-28 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Sadlowo woj. Ciechanow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 34 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Nauk Ekonomicznych,Wydzial Ekonomiczny,1978 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik administracji panstwowej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1945 roku
- w październiku
- w 28 dniu miesiąca