Andrzej Slomski

Imię i nazwisko: Andrzej Slomski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Andrzej Slomski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1958-06-17

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Kluczbork

Okreg wyborczy: 18 Kielce

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Nauk Politycznych

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-06-17 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Kluczbork (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 18 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Nauk Politycznych (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w czerwcu
- w 17 dniu miesiąca