Andrzej Smirnow

Imię i nazwisko: Andrzej Smirnow
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Andrzej Smirnow - I kadencja 1991 - 1993
- Andrzej Smirnow - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1938-09-09

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 2 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Poltechnika Warszawska,Wydzial Elektryczny,1965

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1938-09-09 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 2 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Poltechnika Warszawska,Wydzial Elektryczny,1965 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1938 roku
- w wrześniu
- w 09 dniu miesiąca