Andrzej Smolinski

Imię i nazwisko: Andrzej Smolinski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1951-12-30

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Karolewo

Okreg wyborczy: 29 Olsztyn

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace,1987

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-12-30 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Karolewo (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 29 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Liceum Ogolnoksztalcace,1987 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w grudniu
- w 30 dniu miesiąca