Andrzej Szarawarski

Imię i nazwisko: Andrzej Szarawarski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Andrzej Szarawarski - I kadencja 1991 - 1993
- Andrzej Szarawarski - II kadencja 1993 - 1997
- Andrzej Szarawarski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1948-02-25

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Czeladz

Okreg wyborczy: 15 Sosnowiec

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Politechnika Slaska,Wydzial Mechaniczno-Technologiczny,1973

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier

Znajomosc jezykow: czeski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-02-25 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Czeladz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 15 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Slaska,Wydzial Mechaniczno-Technologiczny,1973 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier (Zawod/stanowisko)
- posłowie z czeski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w lutym
- w 25 dniu miesiąca