Andrzej Szkaradek

Imię i nazwisko: Andrzej Szkaradek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1948-06-07

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Chelmiec

Okreg wyborczy: 28 Nowy Sacz

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace,1969

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-06-07 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Chelmiec (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 28 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Liceum Ogolnoksztalcace,1969 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w czerwcu
- w 07 dniu miesiąca