Andrzej Uminski

Imię i nazwisko: Andrzej Uminski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Andrzej Uminski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2000-01-03

Data urodzenia: 1956-01-10

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Rybno

Okreg wyborczy: 29 Olsztyn

Partia (wybory): Sojusz Lewicy Demokratycznej

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Technikum Mechaniczne,1978

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: przedsiebiorca prywatny

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2000-01-03 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-01-10 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Rybno (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 29 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Mechaniczne,1978 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z przedsiebiorca prywatny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w styczniu
- w 10 dniu miesiąca