Andrzej Urbanczyk

Imię i nazwisko: Andrzej Urbanczyk
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Andrzej Urbanczyk - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1946-10-27

Data wygasniecia mandatu: 2001-07-08 Zgon

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Lubliniec

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: wdowiec

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Filologiczny,1976

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: posel zawodowy

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-10-27 (Data urodzenia)
- posłowie z 2001-07-08 Zgon (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Lubliniec (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z wdowiec (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Filologiczny,1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel zawodowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w październiku
- w 27 dniu miesiąca