Andrzej Wojtyla

Imię i nazwisko: Andrzej Wojtyla
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Andrzej Wojtyla - I kadencja 1991 - 1993
- Andrzej Wojtyla - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1955-01-05

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Kalisz

Okreg wyborczy: 14 Kalisz

Partia (wybory): Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: - Akademia Medyczna,Wydzial Lekarski,1980

Ukonczona szkola: - Georgetown University,Wydzial Zarzadzania Ochrona Zdrowia,1996

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-01-05 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Kalisz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 14 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Akademia Medyczna,Wydzial Lekarski,1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Georgetown University,Wydzial Zarzadzania Ochrona Zdrowia,1996 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w styczniu
- w 05 dniu miesiąca