Andrzej Zajac

Imię i nazwisko: Andrzej Zajac
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Andrzej Zajac - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1949-09-04

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Trzebinia

Okreg wyborczy: 17 Gliwice

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna,Wydzial Przemyslu,1984

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: czeski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-09-04 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Trzebinia (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 17 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna,Wydzial Przemyslu,1984 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z czeski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w wrześniu
- w 04 dniu miesiąca