Andrzej Zapalowski

Imię i nazwisko: Andrzej Zapalowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1966-06-11

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Walbrzych

Okreg wyborczy: 36 Przemysl

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej Oboz Patriotyczny

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Humanistyczny,1990

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1966-06-11 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Walbrzych (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 36 Przemysl (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej Oboz Patriotyczny (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Humanistyczny,1990 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1966 roku
- w czerwcu
- w 11 dniu miesiąca