Anna Bankowska

Imię i nazwisko: Anna Bankowska
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Anna Bankowska - I kadencja 1991 - 1993
- Anna Bankowska - II kadencja 1993 - 1997
- Anna Bankowska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1946-04-30

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Znin

Okreg wyborczy: 6 Bydgoszcz

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Ekonomiczna,Wydzial Handlowo-Towaroznawczy,1968

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-04-30 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Znin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Ekonomiczna,Wydzial Handlowo-Towaroznawczy,1968 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w kwietniu
- w 30 dniu miesiąca