Anna Filek

Imię i nazwisko: Anna Filek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Anna Filek - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1933-02-05

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Stan cywilny: zamezna

Ukonczona szkola: Politechnika Krakowska,Wydzial Mechaniczny,1963

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: menadzer

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1933-02-05 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Krakowska,Wydzial Mechaniczny,1963 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z menadzer (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1933 roku
- w lutym
- w 05 dniu miesiąca