Anna Zalewska

Imię i nazwisko: Anna Zalewska
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Anna Zalewska - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1939-09-18

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Pokrytki

Okreg wyborczy: 8 Ciechanow

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski,Wydzial Humanistyczny,1973

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1939-09-18 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Pokrytki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 8 Ciechanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski,Wydzial Humanistyczny,1973 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1939 roku
- w wrześniu
- w 18 dniu miesiąca