Antoni Macierewicz

Imię i nazwisko: Antoni Macierewicz
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Antoni Macierewicz - I kadencja 1991 - 1993
- Antoni Macierewicz - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1948-03-08

Lista: Ruch Odbudowy Polski

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 2 Warszawa

Partia (wybory): Ruch Odbudowy Polski

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historii,1971

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: historyk

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: hiszpanski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-03-08 (Data urodzenia)
- posłowie z Ruch Odbudowy Polski (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 2 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Ruch Odbudowy Polski (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historii,1971 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z historyk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z hiszpanski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w marcu
- w 08 dniu miesiąca