Artur Balazs

Imię i nazwisko: Artur Balazs
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Artur Balazs - I kadencja 1991 - 1993
- Artur Balazs - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1952-03-01

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Elk

Okreg wyborczy: 44 Szczecin

Partia (wybory): Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Senator III kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza w Szczecinie,Wydzial Zootechniczny,1980

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-03-01 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Elk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 44 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Senator III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza w Szczecinie,Wydzial Zootechniczny,1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w marcu
- w 01 dniu miesiąca