Barbara Fraczek

Imię i nazwisko: Barbara Fraczek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Barbara Fraczek - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1941-03-12

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Lwow

Okreg wyborczy: 38 Rzeszow

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: - Akademia Medyczna ,Wydzial Lekarski,1965

Ukonczona szkola: - Papieska Akademia Teologiczna,Wydzial Teologiczny,1991

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1941-03-12 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Lwow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 38 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Akademia Medyczna ,Wydzial Lekarski,1965 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Papieska Akademia Teologiczna,Wydzial Teologiczny,1991 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1941 roku
- w marcu
- w 12 dniu miesiąca