Barbara Imiolczyk

Imię i nazwisko: Barbara Imiolczyk
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Barbara Imiolczyk - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1951-08-20

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Blachownia

Okreg wyborczy: 15 Sosnowiec

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Filologiczny,1976

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-08-20 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Blachownia (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 15 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Filologiczny,1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w sierpniu
- w 20 dniu miesiąca