Bogdan Pek

Imię i nazwisko: Bogdan Pek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Bogdan Pek - II kadencja 1993 - 1997
- Bogdan Pek - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1953-08-04

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza ,Wydzial Zootechniczny,1979

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz polityczny

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-08-04 (Data urodzenia)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza ,Wydzial Zootechniczny,1979 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz polityczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w sierpniu
- w 04 dniu miesiąca