Bogdan Zurek

Imię i nazwisko: Bogdan Zurek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1956-04-03

Data wygasniecia mandatu: 1999-07-23 Zgon

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Zabkowice Slaskie

Okreg wyborczy: 15 Sosnowiec

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Slaska,Wydzial Metalurgiczny,1980

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-04-03 (Data urodzenia)
- posłowie z 1999-07-23 Zgon (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Zabkowice Slaskie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 15 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Slaska,Wydzial Metalurgiczny,1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w kwietniu
- w 03 dniu miesiąca